Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PZD-3/01/2012 Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg - 1984z, 2301z, 2307z, 2309z, 2331z, 2332z.


Wałcz, dnia 16.03.2012 r.

O g ł o s z e n i e

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, tel. 258-97-00
e-mail: pzdwalcz@pzdwalcz.pl na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.) ogłasza, że w dniu
02.04.2012 r. o godz. 800 odbędzie się przetarg nieograniczony nr PZD-3/01/2012 na:

Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg - 1984z, 2301z, 2307z, 2309z, 2331z, 2332z.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.06.2012 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 16.03.2012 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz pok. nr 9 w godzinach 8-15 lub ze strony internetowej: http://bip.pzd.powiatwalecki.pl

Oferta powinna zawierać :

  • Nazwę i adres Wykonawcy

  • wartość robót

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 pkt.1-4 w/w ustawy.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: „Przetarg nr PZD-3/01/2012 - ,, Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg - 1984z, 2301z, 2307z, 2309z, 2331z, 2332z.

należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2012 r. o godz. 800

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2012 r. o godz. 800 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Uprawnione osoby do kontaktów z oferentami to: pan Roman Rul i Andrzej Ozdoba

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia przetargu.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r i nie podlegają wykluczeniu w art.24 ust. w/w ustawy.

b) spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-16 14:36:08 45KB 87 razy
2 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-16 14:46:12 45KB 30 razy
3 kosztorys_ofertowy_Remont_czA_st_+_pojedyA__powierzch_utrw_PZD_WaA_cz_2012r.htm Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 08:59:57 22,5KB 179 razy
4 oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:00:19 41,5KB 31 razy
5 OA_WIADCZENIE_Wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:00:35 26,5KB 42 razy
6 SST-_remont_czA_stkowy_patcher.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:00:53 46,5KB 105 razy
7 SST-pojedyncze_pow.utrwalenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:01:11 80,5KB 102 razy
8 umowa_wzA_r_remont_czA_stkowy_patcher.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:01:25 68KB 60 razy
9 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 09:01:48 45KB 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 16-03-2012 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 19-03-2012 09:01