Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km 8+883 ÷ 10+105 długość 1,222


Wałcz, dnia 06.04.2011r

O g ł o s z e n i e

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, tel. 258-97-00
e-mail: pzdwalcz@pzdwalcz.pl na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.) ogłasza, że w dniu
13.04.2011r. o godz. 800 odbędzie się przetarg nieograniczony nr PZD-3/02/2011 na:

„Przetarg nr PZD-3/02/2011 - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km: 8+883÷ 10+105 długość 1,222km

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2011r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 06.04.2011r w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz pok. nr 9 w godzinach 8-15 lub ze strony internetowej: http://bip.pzd.powiatwalecki.pl

Oferta powinna zawierać :

  • Nazwę i adres Wykonawcy

  • wartość robót

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 pkt.1-4 w/w ustawy.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: „Przetarg nr PZD-3/02/2011 - „Przetarg nr PZD-3/02/2011 - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc.

od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km: 8+883÷ 10+105

długość 1,222km”

należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2011r. o godz. 800

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2011r. o godz. 800 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest pan Roman Rul i Kamil Wawszczyk

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia przetargu.

Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r i nie podlegają wykluczeniu w art.24 ust. w/w ustawy.

b) spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.doc 2011-04-08 09:27:20 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dla_WykonawcA_w.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-08 09:27:20 36,6KB 37 razy
2 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-18 13:02:24 76,5KB 2 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wyniku_przetargu.doc 2011-04-18 12:58:59 40KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 08-04-2011 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Panek 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 18-04-2011 13:02