Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PZD-3/01/2011 Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu remontera Patcher


Wałcz, dnia 28.02.2011r

O g ł o s z e n i e

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, tel. 258-97-00
e-mail: pzdwalcz@pzdwalcz.pl na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.) ogłasza, że w dniu
14.03.2011r. o godz. 800 odbędzie się przetarg nieograniczony nr PZD-3/01/2011 na:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu remontera Patcher.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.05.2011r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 28.02.2011r w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz pok. nr 9 w godzinach 8-15 lub ze strony internetowej: http://bip.pzd.powiatwalecki.pl

Oferta powinna zawierać :

  • Nazwę i adres Wykonawcy

  • wartość robót

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 pkt.1-4 w/w ustawy.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: „Przetarg nr PZD-3/01/2011 - ,, Remonty cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu remontera Patcher.

należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2011r. o godz. 800

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2011r. o godz. 800 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest pan Roman Rul i Kamil Wawszczyk

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia przetargu.

Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r i nie podlegają wykluczeniu w art.24 ust. w/w ustawy.

b) spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dla_WykonawcA_w.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-02-28 10:55:03 54,1KB 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 28-02-2011 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 28-02-2011 10:55