Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi.

Zezwolenie to dotyczy w szczególności:

 • prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych,
 • włączenie pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
 • wydzielanie części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 • umieszczanie reklam w pasie drogowym,
 • innych działań powodujących ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikających  z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego.


 

Opłaty skarbowe:

 • nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności urzędowej.

Za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera opłatę w wysokości odpowiadającej iloczynowi zajętej powierzchni w m2, stawki opłat za 1 m2 i liczby dni zajęcia pasa drogowego - na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 - ze zmianami). Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na podstawie rozporządzenia z dnia 21.06.1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa... (Dz. U. z 1999 r. Nr 59 poz. 631) wynoszą:

 1. stawka opłat za zajęcie 1 m2 jezdni, torowisk i ciągów pieszych dróg powiatowych wynosi: 0,40 zł - do pozostałych elementów stosuje się stawki zmnieszone o połowę, tj. 0,20 zł,
 2. w przypadku zajęcia jezdni, opłata ulega podwyższeniu o ryczałt za utrudnienia w ruchu i tak:
 • przy zajęciu jezdni przekraczającym 20 % jej szerokości stawka opłat wynosi 100 zł za każdy dzień zajęcia,
 • przy całkowitym zajęciu jezdni stawka opłat wynosi 200 zł za każdy dzień zajęcia.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam, zarządca drogi pobiera opłatę odpowiadającą iloczynowi powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt handlowy lub usługowy, albo powierzchnię reklamy, liczny dni zajęcia pasa określonych w zezwoleniu oraz stawki opłat na podstawie § 10a rozporządzenia RM z dnia 24.01.1986 r. cyt. wyżej (Dz. U. Nr 6 poz. 33 - ze zmianami). Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam obowiązują od lipca 1999 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.06.1999 r. cyt. wyżej   (Dz. U. z 1999 r. Nr 59 poz. 623) i ulegają zmianom stosownie do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych; pierwsza rewaloryzacja obowiązuje od 1 listopada 1999 r. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów (części urządzeń lub obiektów) nie związanych z funkcjonowaniem drogi - § 10 rozporządzenia Rady Ministrów cyt. wyżej (Dz. U. Nr 6 poz. 33 - ze zmianami) zarządca drogi pobiera jednorazową opłatę za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w wysokości:

 •     8,00 zł  - w pasie drogowym poza terenem zabudowanym,
 •   16,00 zł  - w pasie drogowym w obszarze zabudowanym,
 • 160,00 zł  - na obiektach mostowych.

Powyższe stawki ulegają zmianom stosownie do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 15.10.1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych... (M.P. z 1997 r. Nr 79 poz. 770; pierwsza rewaloryzacja obowiązuje od 1 listopada 1999 r.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 14-10-2010 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Panek 14-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2010 11:02